Tháng Một 2019

<Nhân sự kiện chuẩn bị Free & Easy Bangkok - The Icon Siam 14 - 16/12/2018> Trước khi xách balo cùng đi với các bạn khách trẻ tuổi tham quan The Icon Siam - Trung tâm Thương Mại cực đại mới khánh thành tại Bangkok, chúng...