Tour Thái Lan: Bangkok – Pattaya – Kanchanaburi

Khởi hành: 12/11/2016 và 26/11/2016