TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 2 đêm Phượng Hoàng | 6 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành:

  • 25/12/2017 
  • 05/01/2018
  • 17/02/2018
  • 21/02/2018 
  • 25/03/2018 

16,900,000  14,990,000