TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 2 đêm Phượng Hoàng | 5 ngày 5 đêm

Lịch khởi hành:

  • 03/09/2017 
  • 06/10/2017
  • 28/11/2017 
  • 05/12/2017

16,900,000  14,900,000